Instrumenti

Instrumenti

Kućišta mernih instrumenata sa otvorom okvira 72x72, 96x96 i 144x144mm su otporna na temperaturu i plamen, sa stepenom zaštite IP 52, prave se od ABS sa osobinom samogašenja. Priključne stezaljke imaju stepen zaštite IP 00, koji sa upotrebom priložene obloge poveća se na IP 20. Namenjeni su za vertikalnu ugradnju, skale su im od 90º, zamenljive. Ugrađuju se primenom priloženog plastičnog fazonskog komada na montažnu ploču u isečak po DIN 43700. Dimenzije okvira podležu standardu DIN 43718 a izvedba kazaljke standardu DIN 43802.

Izaberite

Opisi i slike su informativnog karaktera i mogu se razlikovati od stvarnih proizvoda!
Maloprodaja: © 2024