Izolovane papučice

Izolovane papučice

Za spajanje kablovskih žila sa šinom tj. sabirnicom ili sa klemama nekog uređaja, koriste se kablovske papučice koje se pričvršćuju na krajevima žila. Kablovske papučice se izrađuju od bakra, mesinga ili aluminijuma i primenjuju se za odgovarajuće žile u zavisnosti od preseka. Gornji deo papučice se zove ušica i koristi se za spajanje sa šinom ili klemom pomoću odgovarajuće navrtke. Na ušici razlikujemo spoljašnji prečnik D i unutrašnji prečnik otvora d za zavrtanj, kojim se pričvršćuje klema na šinu ili na klemu uređaja. Bakarne kablovske papučice se izrađuju za presek od 1,5mm2 do 150mm2. Ugradnja papučica se vrši na dva načina: presovanjem ili nalivanjem lemom.

Izaberite

Opisi i slike su informativnog karaktera i mogu se razlikovati od stvarnih proizvoda!
Maloprodaja: © 2024